Slide background

Przed­szkole Miej­skie nr 8
im. Janiny Awgu­lo­wej w Toruniu.

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
z naszą ofertą edukacyjną.

Jedyne toruń­skie przed­szkole
o pro­filu ekologicznym.