„JESIEŃ OCZAMI MAŁEGO EKOLOGA”

WEWNĄTRZPRZEDSZKOLNY RODZINNY KONKURS PLASTYCZNY

 „Jesień oczami małego ekologa”

 – konkurs plastyczny z wykorzystaniem EKOLOGICZNYCH materiałów odpadowych.

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i rodziców z naszego przedszkola i polega na wykonaniu pracy plastycznej przedstawiającej aktualną porę roku – jesień z wykorzystaniem EKOLOGICZNYCH materiałów odpadowych. Celem konkursu jest wdrażanie do proekologicznych zachowań, dostrzeganie piękna natury i znaczenia ochrony środowiska poprzez wykorzystanie materiałów ekologicznych, pobudzanie twórczej wyobraźni dzieci oraz wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez wspólne wykonywanie zadania.

Cele konkursu:

 • rozwijanie i doskonalenie możliwości twórczych dzieci poprzez działania plastyczne w różnych technikach i formach oraz materiałach,
 • prezentacja różnych form i technik plastycznych oraz promocja młodych talentów,
 • promowanie twórczości plastycznej – wyrażanie swojej pomysłowości w formie plastycznej,
 • wyrażanie za pomocą działań plastycznych własnych obserwacji, odczuć i przeżyć,
 • wdrażanie do proekologicznych zachowań,
 • ochrona środowiska naturalnego człowieka i wyrabianie nawyków dbania o środowisko,
 • dostrzeganie piękna natury i znaczenia ochrony środowiska poprzez wykorzystanie materiałów ekologicznych.

 

 Regulamin konkursu:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci 3 – 6-letnich oraz ich rodziców. Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej związanej z tematem konkursu.
 2. Format pracy plastycznej nie powinien być mniejszy niż A4 i nie większy niż A3, forma płaska.
 3. Technika prac dowolna – konieczne jest wykorzystanie w pracy ekologicznych materiałów odpadowych, np. gazety, wszelkiego rodzaju papiery, tektury np. falista, tkaniny, materiały drewniane, sznurki itp.
 4. Każda praca powinna być opatrzona metryczką – imię i nazwisko dziecka oraz ewentualnie rodzica, z którym dziecko wykonało pracę, nazwa grupy przedszkolnej.
 5. Termin składania prac  18.10.2021 – 03.11.2021 r. Rozstrzygnięcie konkursu – 10.11.2021r.
 6. Wszystkie prace zostaną wyeksponowane na terenie przedszkola w formie wystawy.
 7. Wyboru zwycięskich prac dokona powołane przez organizatorki Jury. Oceniany będzie wkład pracy dziecka, kreatywność, pomysł.
 8. Laureaci otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz upominki a wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymają pamiątkowe dyplomy.

Prace konkursowe prosimy składać u pani Dominiki i Eweliny.

Uwaga! ZBIERAMY MAKULATURĘ (i nie tylko)!

Drodzy rodzice! W bieżącym roku szkolnym po raz kolejny nasza placówka  przystąpiła do  V edycji konkursu organizowanego przez Prezydent Miasta Torunia „Zbieramy makulaturę (i nie tylko) EKOKONKURS”.  Konkurs trwa w okresie od 1 października 2021 r. do 30 kwietnia.

Nasze przedszkole przystąpiło do konkursu w kategoriach:

– zbiórka nakrętek

– zbiórka makulatury

– zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Za każdy zapełniony nakrętkami karton przekazany na cele charytatywne placówki otrzymają podczas

podsumowania konkursu karton pierników Katarzynek ufundowanych przez Fabrykę Cukierniczą

Kopernik.

Zbiórka makulatury, jak w ubiegłych latach  odbywać się będzie na terenie placówki. Przyniesioną makulaturę można będzie składać pod rampą na terenie przedszkola.

Zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbywać się będzie w wyznaczonym przez przedszkole dniu.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody finansowe w następującej wysokości

 Za łączną zebraną w placówce masę odpadów makulatury w placówkach mających od 50 do 250 uczniów:

– za zajęcie I miejsca w wysokości 8 000,00 zł

– za zajecie II miejsca w wysokości 5 000,00 zł

– za zajęcie III miejsca w wysokości 3 000,00 z

Nagrody finansowe otrzymane w konkursie mogą być przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia sal lekcyjnych w placówce, która uzyskała tytuł laureata konkursu.

Ważna informacja!

Szanowni Rodzice!

 W dniu dzisiejszym tj. 18.10.2021 r. (poniedziałek) otrzymaliśmy informację od Rodzica

o pozytywnym wyniku COVID-19 u dziecka.

Decyzją Sanepidu dwie grupy przedszkolne Motylki i Wiewiórki zostały objęte kwarantanną.

Do 21.10.2021 r. kwarantanną objęte zostały dzieci, które były obecne w przedszkolu w dniu
11.10.2021 r.

Do 22.10.2021 r. kwarantanną objęte zostały dzieci, które były obecne w przedszkolu w dniu
12.10.2021 r.

Do 23.10.2021 r. kwarantanną objęte zostały dzieci, które były obecne w przedszkolu w dniu
13.10.2021 r.

Proszę śledzić stronę internetową przedszkola.

Zarządzenie nr 13

Zawieszenie zajęć

                                                                                                                        Z wyrazami szacunku

                                                                                    Joanna Rutkowska

                                                                                        dyrektor przedszkola

Uwaga!

Szanowni Rodzice!

 

Zapraszam Rodziców dzieci na zebranie organizacyjne 

środa 15 września 2021 r.

Grupa „Sówki” 3 latki na godzinę 16:45 

Grupa „Misie” 4 latki na godzinę 17:00 

Grupa „Żabki” 4 latki na godzinę 16:45 

Grupa „Biedronki” 5 latki na godzinę 17:00 

Grupa „Motylki” 6 latki na godzinę 16:45 – do sali gimnastycznej – wejście
            z  zewnątrz.

czwartek 16 września 2021 r.    

Grupa „Pszczółki” 3 latki na godzinę 16:45 

Grupa „Zajączki”  4 latki na godzinę 17:00 

Grupa „Liski” 5 latki na godzinę 16:45 

Grupa „Wiewiórki” 6 latki na godzinę 16:45– do sali gimnastycznej – wejście
            z  zewnątrz.

Proszę o zabranie maseczek ochronnych oraz zachowanie dystansu społecznego.

Proszę o punktualne przybycie!

 

ZEBRANIE ogólne dla PM Nr 8- 15-16 09.2021r. – PREZENTACJA.

                                                                                                               

                                                                                                                 Dyrektor przedszkola 

                                                                                                                   Joanna Rutkowska

Dni adaptacyjne dla dzieci nowo przyjętych do naszego przedszkola

Zapraszam na Dni adaptacyjne dzieci nowo przyjęte do przedszkola, które odbędą się
30 i 31.08.2021 r. (poniedziałek i wtorek).

Grupa Pszczółki 3-latki godzina 9:00-10:00;
Grupa Sówki 3-latki godzina 9:30-10:30;
Grupa Żabki 4-latki godzina 9:15-10:15.

Rodzice dzieci 3 letnich o przydziale do grup zostaną poinformowani indywidualnie drogą elektroniczną.
Ze względów organizacyjnych i bezpieczeństwa zapraszam dzieci wyłącznie z jednym opiekunem,
punktualnie na wyznaczoną godzinę.
Ponadto proszę o zabranie maseczek ochronnych oraz zachowanie dystansu społecznego.
Ze względów bezpieczeństwa po zajęciach adaptacyjnych proszę o opuszczenie terenu przedszkola.

Joanna Rutkowska
Dyrektor PM Nr 8