Uwaga Rodzice! Informacja o przedszkolach zastępczych i terminie przerwy wakacyjnej.

 

Deklaracje rodziców dotyczące udziału dziecka w placówkach zastępczych przedszkole będzie zbierało w dniach 2.12.2019 – 16.12.2019r.

Na podstawie danych pozyskanych z placówek  o potrzebach w zakresie zaplanowania opieki  w przedszkolu zastępczym  Wydział Edukacji opracuje plan wskazań do przedszkoli zastępczych.

Po przekazaniu planu  do jednostek przedszkole macierzyste poinformuje rodzica o przydzielonym przedszkolu zastępczym.

W celu uniknięcia sytuacji, w której rodzic zadeklarował udział dziecka w zajęciach podczas przerwy wakacyjnej w placówkach zastępczych, a nie skorzystał z miejsca w przedszkolu, rodzic jest zobowiązany pisemnie potwierdzić o korzystaniu z przedszkola zastępczego na dwa dni przed rozpoczęciem przerwy wakacyjnej. Zawiadomienie rodzic składa w przedszkolu zastępczym.

Prosimy wszystkich o zgłaszanie się do intendenta przedszkola

INFORMACJA O TERMINACH PRZERW WAKACYJNYCH W PRACY PRZEDSZKOLI W ROKU 2020:

Zarządzenie Prezydenta Miasta Torunia