Zebranie z Rodzicami

Szanowni Rodzice

Dnia 16.01.2020r. (czwartek) o godzinie 1700 serdecznie zapraszam
na zebranie z wychowawcami grup.

Przed zebraniem odbędzie się krótka pogadanka na temat
„Współczesne zagrożenia dla bezpieczeństwa w placówkach oświatowych”.
prowadzona przez Pana Dariusza Kiliana.
 

Dyrektor przedszkola


(Celem szkolenia jest: upowszechnienie wśród rodziców umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrożenia oraz wiedzy o zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia, poznanie zagrożeń zewnętrznych, które mogą naruszyć bezpieczeństwo w placówce, uświadomienie konieczności zaplanowania określonych działań w sytuacji zagrożenia, kształtowanie umiejętności właściwych zachowań w sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu).