Projekt  „O g r ó d   z m y s ł ó w”

Projekt  „O g r ó d   z m y s ł ó w”

 

W listopadzie nasze przedszkole wzięło udział w  Konkursie Inicjatyw Lokalnych Woj. Kujawsko –Pomorskiego Wsparcie Dla Różnorodności Biologicznej Konkurs organizowany był  w ramach projektu pn. „Ochrona różnorodności biologicznej poprzez edukację przyrodniczo –ekologiczną w ośrodku edukacji terenowej w rezerwacie przyrody »Las Piwnicki«”, Realizowanego  w  ramach  konkursu  nr  RPKP.04.05.00-IZ.00-04-174/18  dla  Osi  priorytetowej  4 –Region  przyjazny środowisku, działania 4.5 Ochrona przyrody.

 

Z myślą o zagospodarowaniu terenu wokół przedszkola, który będzie dobrze służył dzieciom, podjęliśmy  się stworzenia projektu „Ogród zmysłów” który jest kontynuacją podejmowanych przez naszą placówkę działań mających na celu stworzenie miejsca sprzyjającego bezpiecznej, atrakcyjnej formie przekazywania wiedzy przyrodniczej  i ekologicznej dzieciom, doświadczania w bezpośrednim kontakcie ze środowiskiem przyrodniczym. Projekt ten otrzymał jeden z 23 grantów w wysokości 3000.00 zł. Projekt zakłada dofinansowanie zakupu drzew i krzewów i nasadzenie ich na terenie Przedszkola Miejskiego nr 8 w Toruniu. Obejmuje koszty  zakupu  rodzimych wieloletnich roślin, stanowiących eksponaty do prowadzenia zajęć z dziećmi. Zaplanowaliśmy  nasadzenia krzewów,  drzew liściastych, bylin, przyjaznych owadom.

Dzięki realizacji projektu następować będzie:

– wzbogacenie przestrzeni publicznej o nowe elementy krajobrazu przyrodniczego, które służyć będą promocji i działaniom edukacyjnym dotyczącym bioróżnorodności, wiedzy przyrodniczej i ekologicznej, ładu przestrzennego, ochronie pszczół oraz przeciwdziałaniu  niskiej emisji.

– wzbogacenie bioróżnorodności, promocję i edukację dzieci w zakresie przyrody, ekologii oraz wykształcenie w nich opiekuńczej postawy wobec środowiska naturalnego,

– zwrócenie uwagi na sensoryczne poznanie świata, w którym żyją

– rozwój aktywności poznawczej i ruchowej dzieci i osób dorosłych,

– rozwój postaw ekologicznych u wszystkich użytkowników,

– nawiązywanie emocjonalnego stosunku do otaczającej przyrody,

– dbanie o otaczające rośliny, owady, ptaki.

Chcielibyśmy poszerzyć ofertę zajęć proekologicznych i uprzyjemniać spędzanie wolnego czasu dzieciom. Postanowiliśmy zatem doposażyć teren zielony przedszkola i jeszcze bardziej poprawić jego wizerunek, tak aby ogród stał się miejscem nie tylko zabaw dla dzieci, ale także miejscem zdobywania wiedzy.

                               

               

 

Szanowni Rodzice dzieci z grupy „Żabki”

 

W dniu 6 listopada 2020 r. został potwierdzony pozytywny przypadek u dziecka
w grupie „Żabki”. Informację otrzymano od rodzica.

Ostatni kontakt z rówieśnikami w grupie dziecko miało 28 października. W związku z tym cała grupa
jest objęta nadzorem epidemiologicznym przez Sanepid. Rodzice mają
obowiązek obserwowania swoich dzieci i w przypadku niepokojących objawów
natychmiastowego skontaktowania się z lekarzem rodzinnym.
Od poniedziałku tj.9 listopada 2020 r. grupa funkcjonuje normalnie.

Z wyrazami szacunku
Joanna Rutkowska
Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 8

Materiały dla dzieci, piątek 06.11

Kochane Przedszkolaki!

Przekazujemy Wam serdeczne pozdrowienia i zapraszamy do dzisiejszej zabawy!

Życzymy miłego weekendu!

 

Materiały dla grupy Pszczółki:

Pszczółki 6.11

Materiały dla grupy Sówki:

Sówki 6.11

Materiały dla grupy Misie:

Misie 6.11

Materiały dla grupy Zajączki:

Zajączki 6.11

Materiały dla grupy Żabki:

Żabki 6.11.

Materiały dla grupy Biedronki:

Biedronki-6.11.

Materiały dla grupy Liski:

Liski 6.11.

Materiały dla grupy Wiewiórki:

Wiewiórki 6.11.

Materiały dla grupy Motylki:

Motylki 6.11.

Materiały dla dzieci, czwartek 5.11

Witajcie w czwartek!

Zachęcamy Was do wspólnej zabawy i nauki z dzisiejszymi zadaniami.

Wierzymy, że nie brakuje Wam wytrwałości 🙂

Pozdrawiamy serdecznie!

Materiały dla grupy Pszczółki:

Pszczółki 5.11

Materiały dla grupy Sówki:

Sówki 5.11

Materiały dla grupy Misie:

Misie 5.11

Materiały dla grupy Zajączki:

Zajączki 5.11

Materiały dla grupy Żabki:

Żabki  5.11.

Materiały dla grupy Biedronki:

Biedronki-5.11.

Materiały dla grupy Liski:

Liski  5.11.

Materiały dla grupy Wiewiórki:

Wiewiórki  5.11.

Materiały dla grupy Motylki:

Motylki  5.11.

Materiały dla dzieci, środa 4.11.2020

Witajcie w środę!

Zapraszamy Was do zmierzenia się z dzisiejszymi propozycjami zabaw i zadań.

Powodzenia!

Pozdrawiamy Was serdecznie i życzymy miłego dnia!

 

 

Materiały dla grupy Pszczółki:

Pszczółki 4.11

Materiały dla grupy Sówki:

Sówki 4.11

Materiały dla grupy Zajączki:

Zajączki 4.11

Materiały dla grupy Żabki:

Żabki  4.11.

Materiały dla grupy Biedronki:

Biedronki-4.11.

Materiały dla grupy Liski:

Liski  4.11.

Materiały dla grupy Wiewiórki:

Wiewiórki  4.11.

Materiały dla grupy Motylki:

Motylki  4.11.

Materiały dla dzieci, wtorek 3.11.2020

Witajcie Przedszkolaki!

 

Jak się czujecie? Mamy nadzieję, że jesteście zdrowe, radosne i pełne sił!

Dziś chcemy zachęcić Was, abyście spróbowały zmierzyć się z kolejnymi zadaniami.

Powodzenia!

 

Materiały dla grupy Pszczółki:

Pszczółki – 3.11

Materiały dla grupy Sówki:

Sówki – 3.11

Materiały dla grupy Zajączki:

Zajączki – 3.11.

Materiały dla grupy Żabki:

Żabki – 3.11.

Materiały dla grupy Biedronki:

Biedronki-3.11.

Materiały dla grupy Liski:

Liski – 3.11.

Materiały dla grupy Wiewiórki:

Wiewiórki – 3.11.

Materiały dla grupy Motylki:

Motylki – 3.11.

 

Materiały dla dzieci, poniedziałek 02.11.2020

Kochane Dzieci!

 

Zaczynamy nowy tydzień. Na poniedziałek mamy dla Was kolejne zabawy i zadania.

Chcemy Was zapewnić, że bardzo czekamy na szybkie spotkanie z Wami w naszym przedszkolu!

Serdecznie pozdrawiamy i życzymy Wam dobrego dnia!

 

Materiały dla grupy Pszczółki:

Pszczółki – 2.11

Materiały dla grupy Sówki:

Sówki – 2.11

Materiały dla grupy Misie:

Misie – 2.11

Materiały dla grupy Zajączki:

Zajączki – 2.11

Materiały dla grupy Żabki:

Żabki – 2.11

Materiały dla grupy Biedronki:

Biedronki-02.11.2020.

Materiały dla grupy Liski:

Liski – 2.11

Materiały dla grupy Wiewiórki:

Wiewiórki – 2.11

Materiały dla grupy Motylki:

Motylki – 2.11