Dni adaptacyjne dla dzieci nowo przyjętych do naszego przedszkola

Zapraszam na Dni adaptacyjne dzieci nowo przyjęte do przedszkola, które odbędą się
30 i 31.08.2021 r. (poniedziałek i wtorek).

Grupa Pszczółki 3-latki godzina 9:00-10:00;
Grupa Sówki 3-latki godzina 9:30-10:30;
Grupa Żabki 4-latki godzina 9:15-10:15.

Rodzice dzieci 3 letnich o przydziale do grup zostaną poinformowani indywidualnie drogą elektroniczną.
Ze względów organizacyjnych i bezpieczeństwa zapraszam dzieci wyłącznie z jednym opiekunem,
punktualnie na wyznaczoną godzinę.
Ponadto proszę o zabranie maseczek ochronnych oraz zachowanie dystansu społecznego.
Ze względów bezpieczeństwa po zajęciach adaptacyjnych proszę o opuszczenie terenu przedszkola.

Joanna Rutkowska
Dyrektor PM Nr 8