Uwaga Rodzice!

Zarządzenie  Nr 10 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 19.01.2022 r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
a także terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych w roku szkolnym 2022/2023;

ZPMT Nr 10-1

Termin przerwy urlopowej

Szanowni Rodzice!

 

Przerwa urlopowa w naszym przedszkolu będzie

od 04.07.2022 r. – 24.07.2022 r.

Nie planuje się przedszkoli zastępczych.

Poniżej stosowne Zarządzenie Prezydenta Miasta Torunia:

Zarządzenie

                                                                                                  Z poważaniem

                                                                                                Joanna Rutkowska

                                                                                                Dyrektor Przedszkola