Ogłoszenia

ZARZĄDZENIE NR 72 PREZYDENTA MIASTA TORUNIA
z dnia 31.03.2023 r.
w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów niektórych publicznych jednostek oświatowych w Toruniu

Zarządzenie_72_2023