Zapytania ofertowe

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 8 w Toruniu

stosując zasadę konkurencyjności, zaprasza do złożenia oferty

w celu wyłonienia Wykonawcy na remont 2 sal dydaktycznych

zgodnie z poniższą specyfikacją.

 

Uwaga !!! Przedłużenie terminu składania ofert do 30 maja 2022 r.

 

Zapytanie ofertowe

załącznik nr 1

załącznik nr 2