Cztery pory roku – Ogród zmysłów

                                                                                                                            

W październiku 2019, dzięki przyznanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości  20 000,00 PLN, powstała ścieżka dydaktyczna o charakterze ekologiczno-przyrodniczym „Cztery pory roku – ogród zmysłów”.

Projekt zakładał dofinansowanie budowy obiektów edukacyjnych na terenie Przedszkola Miejskiego nr 8 im. Janiny Awgulowej w Toruniu. Obejmował  koszty zakupu, wykonania elementów edukacyjnych służących edukacji ekologicznej dzieci, umieszczonych na ścieżce dydaktyczno- przyrodniczej „Cztery pory roku – ogród zmysłów”. Są to tablica edukacyjna zawierająca informacje z zakresu przyrody, domek – hotel dla owadów, ścieżka sensoryczna z wypełnieniem z materiału przyrodniczego, inspekty do prowadzenie hodowli roślin przez dzieci oraz zakup i nasadzenia wieloletnich roślin, stanowiących eksponaty do prowadzenia zajęć z dziećmi.

Stworzenie przedszkolnej ścieżki edukacyjnej o charakterze ekologiczno- sensorycznym jest niezwykle pomocne w kształtowaniu opiekuńczej postawy dzieci wobec istot żywych i środowiska. Dzięki zestawowi odpowiednich urządzeń dotykowych, dydaktycznych i zabawowych, roślinom charakterystycznym dla różnych pór roku przedszkolaki mogą poznawać bezpośrednio i pośrednio walory estetyczne przyrody oraz z chęcią będą się angażować do prac na rzecz środowiska, w najbliżej okolicy lub choćby w ogrodzie przedszkolnym, sadząc, siejąc, doglądając roślin przez cały rok .

Dzięki powstałej ścieżce dydaktycznej „Cztery pory roku – ogród zmysłów” dzieci będą aktywnie poznawać przyrodę, poznawać życie pszczół,  motyli, ptaków, opiekować się nimi, dbać o rośliny, obserwować jak zmieniają się wraz z porami roku. Ścieżka sensoryczna pozwoli im na doznawanie wrażeń dotykowych, zapachowych, wzrokowych, które pozwolą na szersze poznanie otaczającego świata.

Przedszkole Miejskie nr 8 im. Janiny Awgulowej znane jest ze swej działalności  proekologicznej. Przez szereg lat czynnie włącza się w liczne akcje i programy, mające na celu poszerzanie u dzieci wiedzy na temat środowiska przyrodniczego, zasad ochrony przyrody i działań ekologicznych.  Przyroda już od wczesnego dzieciństwa jest najbliższa i najbardziej dostępna dziecku, powinna zatem stanowić źródło jego przeżyć i wiedzy. Wpływa na cały organizm dziecka, zarówno na sferę fizyczną jak i psychiczną. Pod jej wpływem staje się ono silniejsze, odporniejsze na szereg chorób. To ona przywraca mu utracony apetyt, pogłębia jego sen, wzmacnia system nerwowy, pobudza aktywność całego organizmu.