Mali Strażnicy Klimatu

 

Nasze przedszkole kolejny już raz bierze udział  w kampanii informacyjno-edukacyjnej

„MALI STRAŻNICY KLIMATU”

skierowanej do dzieci w wieku przedszkolnym.

Zdjęcia z realizacji kampanii „MALI STRAŻNICY KLIMATU” 

w naszym przedszkolu w listopadzie 2021 r.

GRUPA „ŻABKI”:

GRUPA „LISKI”:

GRUPA ZAJĄCZKI:

GRUPA MISIE:

GRUPA BIEDRONKI:

 

 


Celem tej kampanii jest popularyzacja racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych oraz upowszechnienie wiedzy o zmianach klimatu.
Zmiany klimatyczne nie są już tylko hasłami słyszanymi w mediach. Ich konsekwencje dotykają nas codziennie, a zapobieganie ich skutkom i ochrona środowiska naturalnego jest koniecznością.
Codziennymi drobnymi czynnościami możemy zmieniać otaczające nas środowisko i w konsekwencji – naszą planetę. Kształtowanie właściwej postawy należy rozpocząć od najmłodszych lat, bowiem świadomość człowieka kształtuje się przez całe życie, jednak jej podstawy każdy zdobywa w dzieciństwie i młodości, kiedy jest wrażliwy na wszystko co go otacza. Edukacja i wyrobienie wśród dzieci odpowiednich nawyków sprawią, że będą je wprowadzać w swoich domach, wiedzę przekażą również pozostałym domownikom (rodzicom, dziadkom,  rodzeństwu).
W naszym przedszkolu kampania odbywa się pod hasłem „Mali Strażnicy Klimatu” poprzez:
– realizację z dziećmi zajęć z zakresu edukacji ekologicznej według przygotowanych scenariuszy,
– zamieszczenie fotorelacji na stronie www przedszkola, do której link zostanie umieszczony na facebookowym profilu kampanii.

 

 

 

Podczas warsztatów, w formie zabawy, dzieciom przekazane zostają podstawowe wiadomości o ekosystemach i zjawiskach przyrodniczych znajdujących się w najbliższym otoczeniu, podstawowe pojęcia z zakresu ochrony środowiska. W formie zabawy, quizów i zajęć praktycznych dzieci  dowiadywały się, jak oszczędzać surowce naturalne, jak zbierać i segregować surowce wtórne, jak użytkować domową łazienkę, kuchnię i urządzenia elektryczne by oszczędzać energię i wodę. Utrwalenie wiedzy zdobytej na warsztatach wspomagać będzie broszura edukacyjna poruszająca podstawowe zagadnienia z zakresu ochrony środowiska; oszczędzania bogactw naturalnych i właściwej segregacji surowców wtórnych, którą otrzymało każde dziecko uczestniczące w warsztatach. Treść przystosowana jest do wieku dzieci przedszkolnych.
Kampania organizowana jest przez StowarzyszeniePolskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych” o/Toruń  na zlecenie Gminy Miasta Toruń, która realizuje kampanię informacyjno-edukacyjną skierowaną do mieszkańców Torunia.

 

Zdjęcia z realizacji kampanii „MALI STRAŻNICY KLIMATU”  w naszym przedszkolu w 2020 r.

 

Grupa Misie

Grupa Zajączki

Grupa Żabki

Grupa Biedronki

Grupa Motylki

Grupa Liski