Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej

Data ostatniej aktualizacji: 2023.02.20

 

Wstęp deklaracji

Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Janiny Awgulowej w Toruniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej pm8torun.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Janiny Awgulowej w Toruniu

87-100 Toruń

Tel: 56 652 94 36

e-mail: pm849@poczta.onet.pl

Data publikacji strony internetowej:  2017-09-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-02-27

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • nie wszystkie obrazy (zdjęcia) posiadają tekst alternatywny pozwalający zapoznać się z treścią obrazu
 • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne
 • niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników (skany dostępne w formacie pdf lub inne dokumenty w formacie doc)  z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania, ze względu na swój format wymagają zewnętrznych (poza wbudowanymi w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających ich dostępność.
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

Powody wyłączenia: 

 • część treści pochodzi ze strony która została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności
 • administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności;

Ułatwienia na stronie internetowej: 

Strona przedszkola posiada następujące ułatwienia:

 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie za pomocą przeglądarki internetowej
 • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data sporządzenia deklaracji:

Deklarację sporządzono dnia 2020-02-17

Deklarację została sporządzona przez Dyrektora Przedszkola Joannę Rutkowska

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Joanna Rutkowska

Tel: 56 652 94 36

e-mail: pm849@poczta.onet.pl

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

 • Do budynku przedszkola prowadzi szeroki równy chodnik. Główne drzwi wejściowe szerokie jednoskrzydłowe z podjazdem dla wózków. W przedsionku znajduje się wideo domofon oraz szerokie drzwi jednoskrzydłowe Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Na terenie przedszkola nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi, dyrektor oraz wicedyrektor przedszkola.
 • Budynek jest parterowy. Budynek nie posiada pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Wewnątrz budynku znajdują się korytarze wolne od barier architektonicznych, z których może korzystać osoba niepełnosprawna.
 • Przedszkole  nie posiada WC przystosowanego dla osób niepełnosprawnych
 • Do przedszkola może wejść osoba z psem asystującym.
 • W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.