Rekrutacja

LISTA KANDYDATÓW

PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH

W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM UZUPEŁNIAJĄCYM

Wyniki rekrutacji uzupełniającej

 

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH

W REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ

DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 8

Rekrutacja uzupełniająca

 

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH

DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 8

 

Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych

 

 

WYNIKI REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 8

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

 

Składanie potwierdzenia woli przyjęcia dziecka
do Przedszkola Miejskiego nr 8 w Toruniu

od 6 kwietnia 2021 r. od godz. 12.00 do 14 kwietnia 2021 r. do godz. 15.00

Potwierdzenie woli jest warunkiem przyjęcia kandydata do przedszkola, do którego kandydat wcześniej został zakwalifikowany.

WAŻNE !!!

Brak potwierdzenia woli przez rodzica jest równoznaczny z nieprzyjęciem dziecka do danej jednostki.

 

Sposoby potwierdzania woli

informacja ze strony https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/torun/

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkoli i szkół, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, preferowanym sposobem potwierdzenia woli jest przesłanie go droga elektroniczną. Rodzic może to  zrobić na dwa sposoby:

Sposób 1.

  1. Pobierz druk potwierdzenia woli. Znajdziesz go w systemie naboru elektronicznego w zakładce pliki do pobrania – dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych pod adresem:
    https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/torun/
  2. Druk  potwierdzenia woli wydrukuj. Jeżeli nie masz drukarki i nie możesz wydrukować druku sporządź dokument odręcznie, dbając  aby zawierał wszystkie elementy zawarte we wzorze.
  3. Druk potwierdzenia woli wypełnij odręcznie,  za wyjątkiem numeru PESEL dziecka. Podpisz ręcznie czytelnym podpisem rodzica/rodziców (imię i nazwisko/imiona i nazwiska).
  4. Wypełniony druk zeskanuj  lub zrób jego zdjęcie.
  5. Skan lub zdjęcie prześlij pocztą elektroniczną na adres e-mail jednostki oświatowej,  do której kandydat został zakwalifikowany (adresy  e-mail znajdują się w systemie naboru elektronicznego).

Sposób 2. (elektroniczne potwierdzenie woli w systemie nabór Vulcan)

Zakwalifikowany kandydat do oddziału, na witrynie Kandydata, w dziale Aktualności znajdzie informację  o tym do jakiej jednostki/grupy został on zakwalifikowany.

Z tego miejsca możliwe będzie  zdalne potwierdzenie woli, czyli potwierdzenie woli wykonane przy użyciu systemu.
Po wskazaniu przycisku Potwierdź wolę nastąpie przeniesienie  na kolejną stronę, gdzie będzie możliwość załączenia dokumentu oświadczenia przy pomocy przycisku Wybierz plik. Po załadowaniu odpowiedniego pliku należy wskazać przycisk Prześlij oświadczenie.

Uwaga!
Wzór oświadczenia jest opublikowany w zakładce Pliki do pobrania. Dokument należy wydrukować, uzupełnić i podpisać w sposób tradycyjny, a następnie ze-skanować lub zrobić zdjęcie i wgrać do systemu Nabór VULCAN.

Wobec zagrożenia epidemicznego nie zalecamy osobistego dostarczania wydrukowanego lub sporządzonego ręcznie dokumentu z potwierdzeniem woli do jednostki oświatowej – należy to zrobić elektronicznie – za pomocą jednego ze sposobów opisanych powyżej.

_______________________________________________

Szanowni Rodzice!

informuję, iż w aktualnościach na stronie miasta został zamieszczony komunikat

pt. „Czas do przedszkola”.

Link do komunikatu:

https://www.torun.pl/pl/czas-do-przedszkola

Proszę o zapoznanie się z komunikatem.

W komunikacie podano m.in. informacje  o terminie rozpoczęcia naboru,  jednostkach prowadzących nabór, adresie strony internetowej elektronicznego naboru.

Link do strony elektronicznego naboru:

http://torun.przedszkola.vnabor.pl/

Z poważaniem

Joanna Rutkowska

Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 8

————————————————————————————

Przyjmowanie dokumentów od 22 lutego 2021 r.

Godziny przyjmowania dokumentów od 22 lutego 2021 r. do 10 marca 2021 r. do godz. 15.00

Poniedziałek 8.30 – 14.00

Wtorek – 8.30 -14.00

Środa – 8.30 -15.30

Czwartek – 8.30 -14.00

Piątek – 8.30 -14.00

W dniu 10.03.2021 r. do godziny 15.00 (środa).

Prosimy o zapoznanie się z zasadami rekrutacji.

Rekrutacja 2021