Kontakt

Przed­szkole Miej­skie nr 8
im. Janiny Awgu­lo­wej
ul. Cha­browa 49
87–100 Toruń

tel/fax: 056 652–94-36
email: pm849@poczta.onet.pl

NIP 956–22-83–114
REGON 340852748

Dyrek­tor Przed­szkola — mgr Joanna Rutkowska

Numer konta: 87 1160 2202 0000 0001 7624 5910