Odpłatność

Opłaty za przedszkole

 

Informujemy, iż od 01.09.2023r. na podstawie Uchwały nr 1096/23 Rady Miasta Torunia z dn. 18.05.2023r., zmienia się wysokość opłaty za każdą dodatkową godzinę pobytu dziecka w przedszkolu ponad minimalne 5 bezpłatnych godzin i wynosi ona 1,30 zł.

Uchwała RMT nr 1096/23 z dn. 18.05.2023

Stawka żywieniowa pozostaje bez zmian i wynosi 9 zł/dzień/osobę.

 

Podstawa prawna: Uchwała Nr 508/16 Rady Miasta Torunia z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Miasta Toruń.
1. Gmina Miasta Toruń zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę przez przedszkola w wymiarze 5 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku (tj. w godz. 8:00 – 13:00)
2. Za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar godzin, o którym mowa w pkt 1 wysokość opłaty wynosi 1,30 zł. za każdą rozpoczętą godzinę zajęć z dzieckiem w wieku do 5 lat.
3. Wprowadza się częściowe zwolnienie z opłaty, o której mowa w pkt 2 w wysokości 50% tej opłaty dla rodziców, których co najmniej dwoje dzieci korzysta ze świadczeń przedszkola.

Dodatkowo rodzice ponoszą opłatę stawki żywieniowej za trzy posiłki dziennie w kwocie 9,00 zł.

 

Opłata za świadczenie przedszkola podlega zwrotowi w przypadku:

– niefunkcjonowania przedszkola z przyczyn leżących po stronie placówki,

– nieobecności dziecka w przedszkolu

 

Uprzejmie prosimy o dokonanie opłat za przedszkole do 10 każdego miesiąca.

Przedszkole Miejskie Nr 8

Ul. Chabrowa 49

87-100 Toruń

Bank Millennium S. A. o Toruń

    Numer konta: 87 1160 2202 0000 0001 7624 5910