Informacje o naborze 2020

UWAGA!!!

 

W związku z rozpoczęciem się w dniu 24.02.2020 rekrutacji do przedszkoli miejskich do 17.02.2020r. należy złożyć deklarację o kontynuacji edukacji Przedszkolnej w Przedszkolu Miejskim Nr 8.

Deklaracje znajdują się u  intendenta  przedszkola.

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE NABORU: nabór 2020

Od 24 lutego 2020 r. rozpoczynają się postępowania rekrutacyjne dzieci do przedszkoli miejskich  i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń.

https://www.torun.pl/pl/nabor-do-przedszkoli-i-klas-pierwszych

Zebranie z Rodzicami

Szanowni Rodzice

Dnia 16.01.2020r. (czwartek) o godzinie 1700 serdecznie zapraszam
na zebranie z wychowawcami grup.

Przed zebraniem odbędzie się krótka pogadanka na temat
„Współczesne zagrożenia dla bezpieczeństwa w placówkach oświatowych”.
prowadzona przez Pana Dariusza Kiliana.
 

Dyrektor przedszkola


(Celem szkolenia jest: upowszechnienie wśród rodziców umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrożenia oraz wiedzy o zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia, poznanie zagrożeń zewnętrznych, które mogą naruszyć bezpieczeństwo w placówce, uświadomienie konieczności zaplanowania określonych działań w sytuacji zagrożenia, kształtowanie umiejętności właściwych zachowań w sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu).                                                      

Uwaga Rodzice! Informacja o przedszkolach zastępczych i terminie przerwy wakacyjnej.

 

Deklaracje rodziców dotyczące udziału dziecka w placówkach zastępczych przedszkole będzie zbierało w dniach 2.12.2019 – 16.12.2019r.

Na podstawie danych pozyskanych z placówek  o potrzebach w zakresie zaplanowania opieki  w przedszkolu zastępczym  Wydział Edukacji opracuje plan wskazań do przedszkoli zastępczych.

Po przekazaniu planu  do jednostek przedszkole macierzyste poinformuje rodzica o przydzielonym przedszkolu zastępczym.

W celu uniknięcia sytuacji, w której rodzic zadeklarował udział dziecka w zajęciach podczas przerwy wakacyjnej w placówkach zastępczych, a nie skorzystał z miejsca w przedszkolu, rodzic jest zobowiązany pisemnie potwierdzić o korzystaniu z przedszkola zastępczego na dwa dni przed rozpoczęciem przerwy wakacyjnej. Zawiadomienie rodzic składa w przedszkolu zastępczym.

Prosimy wszystkich o zgłaszanie się do intendenta przedszkola

INFORMACJA O TERMINACH PRZERW WAKACYJNYCH W PRACY PRZEDSZKOLI W ROKU 2020:

Zarządzenie Prezydenta Miasta Torunia

 

Zapisy dzieci na okres wakacji

UWAGA !!! ZAPISY NA OKRES WAKACJI !!!

W dniach od 13.05.2019 r. do 24.05.2019 r. będą trwały zapisy dzieci na okres wakacyjny.

 Nie obowiązuje kolejność zgłoszeń.
Dzieci z naszego  przedszkola mają zagwarantowane miejsce w placówce, – poza okresem przerwy urlopowej, która została zaplanowana  od 22 lipca do 16 sierpnia 2019r.

Prosimy o podanie terminów:

  • w którym dziecko będzie korzystało z opieki wakacyjnej w macierzystym przedszkolu
  • w którym dziecko potrzebuje  opieki w placówce zastępczej, w czasie przerwy wakacyjnej przedszkola macierzystego

Zadeklarowane przez państwa terminy, skutkować będą odpowiednią organizacją pracy i możliwościami udzielania pracownikom urlopów w tym okresie.

UWAGA!!! Listy z deklaracjami znajdują się

u intendenta.

Wszyscy rodzice  !!!!    zobowiązani są do zgłoszenia się do intendenta przedszkola.