Kadra

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Joanna Rut­kow­ska – nauczy­ciel dyplomowany

WICEDYREKTOR PRZEDSZKOLA

Jadwiga Suchecka – nauczyciel dyplomowany

 

NAUCZYCIELE

Nauczyciele stanowią zespół dobrze wykształconych i wysoko wykwalifikowanych specjalistów wychowania przedszkolnego, a także  w zakresie integracji sensorycznej (SI), logopedii, oligofrenopedagogiki, rytmiki, kodowania, języka angielskiego, języka migowego. Całe grono pedagogiczne stanowią nauczyciele mianowani i dyplomowani.  Ponadto nauczyciele systematycznie podnoszą swoje kompetencje uczestnicząc w licznych i różnorodnych warsztatach, szkoleniach, kursach, seminariach i konferencjach. Dzięki uzyskanej wiedzy i umiejętnościom wprowadzają nowatorskie metody pracy, programy i ciekawe narzędzia.  To wszystko składa się na wysoką jakość pracy z dziećmi, osiąganie przez nie sukcesów, a przede wszystkim potwierdzony  bardzo dobry poziom  przygotowania dzieci do podjęcia nauki w szkole.

PRACOWNICY ADMINISTRACYJNI

PRACOWNICY KUCHNI

PRACOWNICY OBSŁUGI