STATUT

STATUT PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 8

IM. JANINY AWGULOWEJ W TORUNIU

STATUT PM 8