Projekt unijny

Projekt unijny 

TORUŃSKIE PRZEDSZKOLAKI, KREATYWNE DZIECIAKI

 

W naszym przedszkolu realizowany jest projekt unijny przeznaczony zarówno dla dzieci jak i nauczycieli z toruńskich przedszkoli miejskich: „Toruńskie przedszkolaki – kreatywne dzieciaki”.

Unia Europejska wspierając realizację ważnych celów kształcenia dba o tak wyjątkowy z pedagogicznego punktu widzenia okres rozwojowy  jakim jest wiek przedszkolny poprzez tworzenie przyjaznej i kreatywnej przestrzeni zarówno do zajęć edukacyjnych jak i zabawy, co w konsekwencji sprzyja wszechstronnemu rozwojowi dzieci oraz zwiększeniu ich szans edukacyjnych.

Głównym celem tego projektu jest utworzenie i utrzymanie nowych miejsc wychowania przedszkolnego poprzez wyposażenie i finansowanie bieżącej działalności nowych miejsc oraz realizację dodatkowych zajęć, które przyczynią się do zwiększenia szans edukacyjnych dzieci. Realizacja projektu ma służyć również nauczycielom m.in. z naszej placówki poprzez doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi z niepełnosprawnościami.

Dofinansowanie będzie przeznaczone na bieżącą działalność nowo utworzonych miejsc przedszkolnych w tym realizację zajęć dodatkowych z integracji sensorycznej i kodowania, doposażenie nowo powstających oddziałów przedszkolnych w pomoce dydaktyczne do realizacji zajęć oraz studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie integracji sensorycznej oraz kursy doskonalące w zakresie kodowania.

Informacje o projekcie: Toruńskie przedszkolaki – kreatywne dzieciaki

Szkolenie dla nauczycieli – mata kodująca: