INFORMACJA DOTYCZĄCA REKRUTACJI

Szanowni Państwo!

W związku z:

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów

oraz

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r., w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty,  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Informuję, że:

listy kandydatów, dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola, będą podane do publicznej wiadomości na stronie www przedszkola pod adresem pm8torun.pl  (zakładka Dla Rodziców -> Rekrutacja ) oraz  na drzwiach wejściowych do przedszkola (przy bezpośrednim  odczytywaniu list, prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy osobami (2m).

Nie udzielamy informacji przez telefon o kandydatach zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola.

 

Dyrektor przedszkola,

Joanna Rutkowska

Dodaj komentarz

Podpis *
Email *
Witryna internetowa