„JESIEŃ OCZAMI MAŁEGO EKOLOGA”

WEWNĄTRZPRZEDSZKOLNY RODZINNY KONKURS PLASTYCZNY

 „Jesień oczami małego ekologa”

 – konkurs plastyczny z wykorzystaniem EKOLOGICZNYCH materiałów odpadowych.

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i rodziców z naszego przedszkola i polega na wykonaniu pracy plastycznej przedstawiającej aktualną porę roku – jesień z wykorzystaniem EKOLOGICZNYCH materiałów odpadowych. Celem konkursu jest wdrażanie do proekologicznych zachowań, dostrzeganie piękna natury i znaczenia ochrony środowiska poprzez wykorzystanie materiałów ekologicznych, pobudzanie twórczej wyobraźni dzieci oraz wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez wspólne wykonywanie zadania.

Cele konkursu:

 • rozwijanie i doskonalenie możliwości twórczych dzieci poprzez działania plastyczne w różnych technikach i formach oraz materiałach,
 • prezentacja różnych form i technik plastycznych oraz promocja młodych talentów,
 • promowanie twórczości plastycznej – wyrażanie swojej pomysłowości w formie plastycznej,
 • wyrażanie za pomocą działań plastycznych własnych obserwacji, odczuć i przeżyć,
 • wdrażanie do proekologicznych zachowań,
 • ochrona środowiska naturalnego człowieka i wyrabianie nawyków dbania o środowisko,
 • dostrzeganie piękna natury i znaczenia ochrony środowiska poprzez wykorzystanie materiałów ekologicznych.

 

 Regulamin konkursu:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci 3 – 6-letnich oraz ich rodziców. Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej związanej z tematem konkursu.
 2. Format pracy plastycznej nie powinien być mniejszy niż A4 i nie większy niż A3, forma płaska.
 3. Technika prac dowolna – konieczne jest wykorzystanie w pracy ekologicznych materiałów odpadowych, np. gazety, wszelkiego rodzaju papiery, tektury np. falista, tkaniny, materiały drewniane, sznurki itp.
 4. Każda praca powinna być opatrzona metryczką – imię i nazwisko dziecka oraz ewentualnie rodzica, z którym dziecko wykonało pracę, nazwa grupy przedszkolnej.
 5. Termin składania prac  18.10.2021 – 03.11.2021 r. Rozstrzygnięcie konkursu – 10.11.2021r.
 6. Wszystkie prace zostaną wyeksponowane na terenie przedszkola w formie wystawy.
 7. Wyboru zwycięskich prac dokona powołane przez organizatorki Jury. Oceniany będzie wkład pracy dziecka, kreatywność, pomysł.
 8. Laureaci otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz upominki a wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymają pamiątkowe dyplomy.

Prace konkursowe prosimy składać u pani Dominiki i Eweliny.

Dodaj komentarz

Podpis *
Email *
Witryna internetowa