RODZINNY KONKURS PLASTYCZNY 

 

„Z Kopernikiem za pan brat, 

kosmiczny zgłębiam świat!”

 

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i rodziców z naszego przedszkola. Celem konkursu jest uczczenie 550 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika poprzez przybliżenie sylwetki astronoma oraz jego dorobku naukowego, a także umożliwienie dzieciom zaprezentowania swojego talentu artystycznego, pobudzanie i rozwijanie żywej wyobraźni plastycznej dzieci, odkrywanie drzemiących w nich talentów, prezentacja i popularyzacja dziecięcej twórczości plastycznej.

 

Cele konkursu:

  • umożliwienie dzieciom zaprezentowania swojego talentu artystycznego, w tym: plastycznego, malarskiego, graficznego,
  • uczczenie 550 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika poprzez przybliżenie sylwetki astronoma oraz jego dorobku naukowego,
  • prezentacja i popularyzacja dziecięcej twórczości plastycznej.

Warunki uczestnictwa:

  • Prace będące twórczą interpretacją tytułu konkursu należy przekazać organizatorkom konkursu do dnia 30 listopada 2022 r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 5  grudnia  2022 r.
  • Prace powinny być podpisane na odwrocie: imię i nazwisko dziecka oraz grupa.
  • Uczestnicy konkursu przygotowują prace za pomocą dowolnie wybranej techniki plastycznej w formacie A3.
  • Zwycięskie prace wybierze jury. Wszyscy uczestnicy konkursu w ramach wyróżnienia otrzymają dyplomy.
  • Zwieńczeniem konkursu będzie wystawa zgłoszonych prac. 

Dla zwycięzców konkursu przewidziano atrakcyjne nagrody ☺.

 

Dodaj komentarz

Podpis *
Email *
Witryna internetowa